Uwaga !!! Ostatnia szansa na zdobycie uprawnień Instruktora Tańca przed wakacjami 2014

Międzynarodowy Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca i młodszego instruktora tańca form: Hip Hop, BBoying, Popping, Locking. W związku z dużą popularnością takich form tanecznych jak HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING, mamy przyjemność zaprosić wszystkich aktywnych tancerzy, instruktorów tańca, fitness oraz innych form ruchowych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, do udziału w kolejnej już edycji kursu na stopień młodszego instruktora oraz instruktoratańca HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING. W dbałości o najwyższy poziom naszych szkoleń oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość środowiska tanecznego w Polsce i zagranicą zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń najlepszą kadrę instruktorską, która tworzyła powyższe style tańca w naszym kraju. Ich przygoda z tańcem rozpoczęła się już w 1985 roku, tak więc śmiało można nazwać ich autorytetami w tej dziedzinie. Ponad to nasze szkolenie jest realizowane ściśle według zasad szkoleniowych największej organizacji tańca Hip Hop na świecie Hip Hop International.

 

KWALIFIKACJE: 

 1. Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.

2. Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - nr. 2.30/00273/2011

3. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000223690
UWAGA!!!: Kwalifikacje będą wydawane w dwóch językach: polskim i angielskim. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Kurs instruktorski na stopień młodszego instruktora tańca: Jest to kurs dla osób, które ukończyły 17 rok życia, posiadają min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia do kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi pod opieką dyplomowanego instruktora tańca.
2. Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca: To kurs dla osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają średnie wykształcenie, min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia upoważniające do samodzielnego kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi, sprawowania opieki merytorycznej nad młodszymi instruktorami tańca oraz sędziowania na turniejach tańca nowoczesnego.

TERMIN SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w dniach: 14-15.06.2014 r.

PLAN ZAJĘĆ:
SOBOTA 14.06.2014r.:
• 09.00 - 10.30 - Rytmika i podstawy metodyki tańca
• 10.30 - 12.00 - Podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii wysiłku fizycznego
• 12.00 - 13.30 - Hip Hop - technika
• 13.30 - 15.30 - Popping – technika + metodyka prowadzenia
• 15.30 - 17.00 - Przerwa
• 17.00 - 19.00 - Bboying - technika
• 19.00 - 20.00 - Historia tańca, zasady działania szkół tańca UE, marketing,

NIEDZIELA 15.06.2014r.:
• 09.00 - 10.30 - Podstawy tańca jazz - owego
• 10.30 - 12.30 – Locking – technika + metodyka prowadzenia
• 12.30 - 13.30 - Bboying + metodyka prowadzenia
• 13.30 - 15.00 - Hip Hop + metodyka prowadzenia
• od 15.30 - Egzamin końcowy
UWAGA- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć!

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenia z zakresu teoretycznego oraz praktycznego odbędą się w: Domu Kultury JUBILAT, os. Tysiąclecia 30 , 61-255 Poznań
(organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczeń dydaktycznych po ówczesnym poinformowaniu zgłoszonych uczestników)

OPŁATA ZA SZKOLENIE:

I. Opcja gotówkowa
Całkowity koszt szkolenia wynosi 700,00 zł.
1. Zaliczkę w wysokości: 150,00 zł, należy wpłacać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765  nazwa banku: BPH oddz. Poznań. Adresat Fundacja Ewy Johansen TALENT, 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33

2. W tytule należy wpisać: zaliczka na poczet kursu instruktorskiego 14-15.06.2014r. oraz imię i nazwisko uczestnika.

3. Pozostałą część opłaty tj. 550,00 zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

ORGANIZATOR:
Fundacja Talent/Centrum Doskonalenia Zawodowego, Hip Hop International Poland,
Telefon: 530051372, 733079969
E-mail: biuro@fundacjatalent.org
WWW: www.fundacjatalent.org

PATRONAT:
www.break.pl
www.szkolytanca.pl

Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking , locking , popping , rocking , taniec hip hop
Tagi: brak


© 2001 - 2020 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony