KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP, POZNAŃ 14-15.06.2014

KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP, POZNAŃ 14-15.06.2014
Data: 14.06.14   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: Dom Kultury JUBILAT, Poznań, oś. Tysiąclecia 30
Patronat: TAK (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Opis:

Międzynarodowy Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca i młodszego instruktora tańca form: Hip Hop, BBoying, Popping, Locking. W związku z dużą popularnością takich form tanecznych jak HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING, mamy przyjemność zaprosić wszystkich aktywnych tancerzy, instruktorów tańca, fitness oraz innych form ruchowych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, do udziału w kolejnej już edycji kursu na stopień młodszego instruktora oraz instruktoratańca HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING. W dbałości o najwyższy poziom naszych szkoleń oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość środowiska tanecznego w Polsce i zagranicą zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń najlepszą kadrę instruktorską, która tworzyła powyższe style tańca w naszym kraju. Ich przygoda z tańcem rozpoczęła się już w 1985 roku, tak więc śmiało można nazwać ich autorytetami w tej dziedzinie. Ponad to nasze szkolenie jest realizowane ściśle według zasad szkoleniowych największej organizacji tańca Hip Hop na świecie Hip Hop International.

1. Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.

2. Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - nr. 2.30/00273/2011
3. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000223690
UWAGA!!!: Kwalifikacje będą wydawane w dwóch językach: polskim i angielskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Kurs instruktorski na stopień młodszego instruktora tańca: Jest to kurs dla osób, które ukończyły 17 rok życia, posiadają min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia do kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi pod opieką dyplomowanego instruktora tańca.
2. Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca: To kurs dla osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają średnie wykształcenie, min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia upoważniające do samodzielnego kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi, sprawowania opieki merytorycznej nad młodszymi instruktorami tańca oraz sędziowania na turniejach tańca nowoczesnego.

TERMIN SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w dniach: 14-15.06.2014 r.

PLAN ZAJĘĆ:
SOBOTA 14.06.2014r.:
• 09.00 - 10.30 - Rytmika i podstawy metodyki tańca
• 10.30 - 12.00 - Podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii wysiłku fizycznego
• 12.00 - 13.30 - Hip Hop - technika
• 13.30 - 15.30 - Popping – technika + metodyka prowadzenia
• 15.30 - 17.00 - Przerwa
• 17.00 - 19.00 - Bboying - technika
• 19.00 - 20.00 - Historia tańca, zasady działania szkół tańca UE, marketing,

NIEDZIELA 15.06.2014r.:
• 09.00 - 10.30 - Podstawy tańca jazz - owego
• 10.30 - 12.30 – Locking – technika + metodyka prowadzenia
• 12.30 - 13.30 - Bboying + metodyka prowadzenia
• 13.30 - 15.00 - Hip Hop + metodyka prowadzenia
• od 15.30 - Egzamin końcowy
UWAGA- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć!

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Uczestników szkolenia prosimy o przybycie minimum 30 min przed rozpoczęciem zajęć celem rejestracji i wypełnienia kwestionariuszy.
2. Każdy z uczestników musi dostarczyć w dniu rozpoczęcia się kursu:
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- kserokopię ukończenia szkoły średniej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach tanecznych i dobrym stanie zdrowia,
- 3-letni potwierdzony staż taneczny.
3. Osoby, które nie przedstawią powyższych dokumentów nie zostaną dopuszczone do zajęć.
4. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty zaliczki na poczet kursu.
5. Organizator ma prawo zmiany terminu lub odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników.
6. Uczestnicy kursu mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych. Nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników.
7. Każdy absolwent naszego szkolenia, zostanie wpisany w Krajowy Rejestr Instruktorów Tańca, Fitness i Form Ruchowych - www.instruktorzy.org

NASZA KADRA SZKOLENIOWA:
1. Dariusz Foerster – Hip-hop – tancerz, choreograf, instruktor tańca, twórca legendarnej imprezy tanecznej RYTM ULICY, animator ruchu tanecznego,
2. Sandra Leśnik – Hip-hop – absolwentka AWF Poznań, tancerz hiphop, choreograf, instruktor tańca, od ponad 15 lat związana z poznańską sceną taneczną, właścicielka szkoły tańca Streetbeat
3. Przemysław Walkiewicz Locking- tancerz, choreograf, instruktor tańca, sędzia turniejowy w tańcu Locking, finalista „Hip Hop International 2009", szkolił się i takich lockorów jak :Greg Campbellock Jr., Sugar Pop,Tony Gogo, OG Skeeter Rabbit, Gemini, Jo Dance, Brian Green, Junior, Phaze-T, Storm, Jr Boogaloo, Mr. Wiggles, Poppin Pete, Joseph Go, Artchie Burnett, Peggy Kubbler, Adolfo Shaba Doo Quinones
4. Robert Nieznański – BBoying - tancerz, choreograf, instruktor tańca, mistrz Polski w tańcu break dance, założyciel legendarnej grupy tanecznej SCRAP BEAT (pierwszej zawodowej grupy Breakinowej w Polsce), współtwórca cyklu TV i prasowego „ SZKOŁA BREAKA", jeden z największych animatorów ruchu tanecznego w Polsce.
5. Leszek Baranowski – Historia tańca, metodyka w prowadzeniu zajęć ruchowych - tancerz, choreograf, instruktor tańca, reżyser i producent TV, twórca 2 cykli prasowych i telewizyjnych o tańcu, animator ruchu tanecznego w Polsce, międzynarodowy sędzia turniejowy, manager zespołów tanecznych i muzycznych.
6. Ola Karpińska – Absolwent AWF Poznań, Dr Nauk o Kulturze Fizycznej, instruktor tańca współczesnego, fitness i gimnastyki. Wykładowca na AWF Poznań.
7. Anna Beker: Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu i Szkołę Tańca i Baletu "Fouette”. Ze szkołą występowała na deskach różnych teatrów w Polsce, Niemczech i Danii w repertuarze baletowym i współczesnym. Stypendystka Stage de danse Group des 8 w St.Cyprien we Francji. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Warszawie - specjalność -pedagogika baletu.
8. Przemysław Walkiewicz Locking- tancerz, choreograf, instruktor tańca, sędzia turniejowy w tańcu Locking, finalista „Hip Hop International 2009", szkolił się i takich lockorów jak :Greg Campbellock Jr., Sugar Pop,Tony Gogo, OG Skeeter Rabbit, Gemini, Jo Dance, Brian Green, Junior, Phaze-T, Storm, Jr Boogaloo, Mr. Wiggles, Poppin Pete, Joseph Go, Artchie Burnett, Peggy Kubbler, Adolfo Shaba Doo Quinones

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenia z zakresu teoretycznego oraz praktycznego odbędą się w: Domu Kultury JUBILAT, os. Tysiąclecia 30 , 61-255 Poznań
(organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczeń dydaktycznych po ówczesnym poinformowaniu zgłoszonych uczestników)

OPŁATA ZA SZKOLENIE:
I. Opcja gotówkowa
Całkowity koszt szkolenia wynosi 700,00 zł.
1. Zaliczkę w wysokości: 150,00 zł, należy wpłacać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765  nazwa banku: BPH oddz. Poznań. Adresat Fundacja Ewy Johansen TALENT, 60-167 Poznań, ul. Krzepicka 8/2

2. W tytule należy wpisać: zaliczka na poczet kursu instruktorskiego 14-15.06.2014r. oraz imię i nazwisko uczestnika.

3. Pozostałą część opłaty tj. 550,00 zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

ANULACJA WPŁATY:
- powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia - potrącona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 PLN
- w późniejszym terminie zwrot nie przysługuje.
II. Opcja ratalna
12 rat kredytu edukacyjnego w „Credit Agricole“, wysokość raty 66 PLN. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośredni z kier. kursu instruktorskiego p. Leszkiem Baranowskim tel.: 530051372, email: biuro@fundacjatalent.org, celem weryfikacji zdolności kredytowej i wypełnieniu formularza kredytowego.

 

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na poniżej.

UWAGA !!! formularz należy wypełnić i wysłać na email: biuro@fundacjatalent.org

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs Instruktorski POZNAŃ, 14-15.06.2014

 

 

  1. Imię:
  2. Nazwisko:
  3. Data urodzenia:
  4. Miejsce urodzenia:
  5. Adres zamieszkania:

-       kod pocztowy:

-       miasto:

-       ulica:

-       nr domu:

-       nr lokalu:

  1. Telefon komórkowy:
  2. Email:
  3. Specjalizacja taneczna (należy zaznaczyć)

-       Hip Hop

-       B Boying

-       Popping

-       Locking

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na kurs instruktorskim Poznań, 14-15.06.2014  (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

LINK:
Potwierdzenie uczestnictwa w kursie zostanie odesłane zaraz po dokonaniu zarejestrowaniu zgłoszenia wraz z listą wymaganych dokumentów, które uczestnik musi dostarczyć w dniu kursu i numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę gwarantującą miejsce na kursie.
UWAGA : Informujemy również iż liczba miejsc na kursie jest ograniczona, a o pierwszeństwie uczestnictwa decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

DODATKI:
Dodatkowo organizator zapewnia uczestnikom :
1. Wszystkie materiały pomocniczo- dydaktyczne do zajęć teoretycznych.
2. Informacje i miejsca gdzie można dodatkowo uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku pedagogicznym i instruktorskim innych form tańca oraz fitness
3. Ubezpieczenia OC dla nauczycieli tańca.
4. Fachową pomoc specjalisty w sprawach tworzenia i działalności szkół tańca oraz organizacji i marketingu.

BAZA NOCLEGOWA:
Noclegi oraz wyżywienie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

DOMY STUDENCKIE:
1. Akademia Rolnicza - Blok A przy ul. Dożynkowej 9, tel (061)846-66-03
2. Bloki przy ul.Piątkowskiej 94:
* "Jurand" bl 3a, tel.(061) 846-64-66
* "Danuśka" bl 3b, tel.(061) 846-64-74, -75, -76
* "Maćko" bl 3c tel.(061) 846-64-85
3. Dom Studencki nr 1 i nr 2, ul. św. Rocha 9, tel.(061) 875-14-23
4. Dom Studencki nr 5 i nr 6, ul. św. Rocha 11, tel.(061) 66-52-594
5. Dom Studencki "Babilon", ul. Dożynkowa 9b, tel.(061) 820-10-72

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, HOSTELE:
* Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hanka"
ul. Biskupińska 27 60-463 , Poznań-Strzeszyn
Telefon: (0-61)822-10-63 , 840 71 28
Fax: (0-61)822-10-63
* Schronisko Młodzieżowe - TPD
ul. Drzymały 3 60-613 , Poznań
Telefon: (0-61)848-58-36
Fax: (0-61)849-09-82
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1
ul. Głuszyna 127 61-329 , Poznań
Telefon: (0-61)878-84-61
Fax: (0-61)879-31-34
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 (II kat.)
ul. Berwińskiego 2/3 60-765 , Poznań
Telefon: (0-61)866-40-40
* Schronisko Młodzieżowe Artesya
ul. Wołowska 64 60-167 , Poznań
Telefon: +48 61 868 55 52
Fax: +48 61 868 55 52
* By The Way Hostel
Półwiejska 19/10 61-885 , Poznań
Telefon: +48698380473
* Cinnamon Hostel
ul. Gwarna 10
Poznań
Telefon: +48 61 851 57 57
* Hostel Dizzy Daisy
Al. Niepodległości 26 61-714 , Poznań
Telefon: (061)829 39 02 ; (+48) 513 151 974
* Frolic Goats Hostel
ul. Wrocławska 16/6 61-838 , Poznań
Telefon: 061/852 44 11 , 501/144 704 , 510/587 978
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zaniemyśl
ul. Poznańska 28 63-020 , Zaniemyśl
Telefon: (0-61)285-72-89 , +48 505 006 306

Informacje:
tel/fax  530051372, 733079969
e-mail: biuro@fundacjatalent.org

ORGANIZATOR:
Fundacja Talent/Centrum Doskonalenia Zawodowego, Hip Hop International Poland,
Telefon: 530051372, 733079969
E-mail: biuro@fundacjatalent.org
WWW: www.fundacjatalent.org

PATRONAT:
www.break.pl
www.szkolytanca.pl

Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking , locking , popping , rocking , taniec hip hop
Tagi: brak

Najlepsze OKAZJE Streetwear
znajdziesz w aplikacji:
 ——>  SDEALS.PL  <—— © 2001 - 2021 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony