MIĘDZYNARODOWY KURS NA INSTRUKTORA FORM TANECZNYCH: HIP HOP, BBOYING, POPPING, LOCKING -POZNAŃ, 12-13.06.2010

MIĘDZYNARODOWY KURS NA INSTRUKTORA FORM TANECZNYCH: HIP HOP, BBOYING, POPPING, LOCKING -POZNAŃ, 12-13.06.2010
Data: 12.06.10   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: Hotel i Fitness Centrum SUNNY, Poznań ul. Kowalewicka 12 B
Patronat: TAK (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Opis:

MIĘDZYNARODOWY KURS NA INSTRUKTORA FORM TANECZNYCH: HIP HOP, BBOYING, POPPING, LOCKING
UWAGA !!! z dodatkowym panelem dla osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą i pozyskiwać środki finansowe z funduszy europejskich.

TERMIN SZKOLENIA: Poznań, 12- 13.06.2010r.

W dbałości o najwyższy poziom naszych szkoleń oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość środowiska tanecznego w Polsce i zagranicą zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń najlepszą kadrę instruktorską, która tworzyła powyższe style tańca w naszym kraju. Ich przygoda z tańcem rozpoczęła się już w 1985 roku, tak więc śmiało można nazwać ich autorytetami w tej dziedzinie. Ponad to nasze szkolenie jest realizowane ściśle według zasad szkoleniowych największej organizacji tańca Hip Hop na świecie Hip Hop International.

KWALIFIKACJE UZYSKANE W TRAKCIE SZKOLENIA SĄ WYDAWANE NA PODSTAWIE:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego dorosłych. Uprawniają one do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym na terenie UE
2. Wpisu do rejestru placówek szkolących, wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -numer2.30/00084/2008
3. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000223690  

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Kurs instruktorski na stopień młodszego instruktora tańca:
Jest to kurs dla osób, które ukończyły 17 rok życia, posiadają min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia do kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi pod opieką dyplomowanego instruktora tańca.


2. Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca:
To kurs dla osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają średnie wykształcenie, min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia upoważniające do samodzielnego kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi, sprawowania opieki merytorycznej nad młodszymi instruktorami tańca oraz sędziowania na turniejach tańca nowoczesnego.

TERMIN SZKOLENIA:
Szkolenie odbędzie się w dniach: 12- 13.06.2010r.

PLAN ZAJĘĆ:

SOBOTA 12.06.2010r.:
• 09.00 - 10.30 - Rytmika i podstawy metodyki tańca
• 10.30 - 12.00 - Podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii wysiłku fizycznego
• 12.00 - 13.30 - Hip Hop - technika
• 13.30 - 15.30 - Popping – technika + metodyka prowadzenia
• 15.30 - 17.00 - Zasady korzystania z zasobów finansowych UE – panel nieobowiązkowy
• 17.00 - 19.00 - Bboying - technika
• 19.00 - 20.00 - Historia tańca, zasady działania szkół tańca UE, marketing,
 
NIEDZIELA 13.06.2010r.:
• 09.00 - 10.30 - Podstawy tańca jazz - owego
• 10.30 - 12.30 – Locking – technika + metodyka prowadzenia
• 12.30 - 13.30 - Bboying + metodyka prowadzenia
• 13.30 - 15.00 - Hip Hop + metodyka prowadzenia
• od 15.30 - Egzamin końcowy

UWAGA- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć!

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Uczestników szkolenia prosimy o przybycie minimum 30 min przed rozpoczęciem zajęć celem rejestracji i wypełnienia kwestionariuszy.
2. Każdy z uczestników musi dostarczyć w dniu rozpoczęcia się kursu:
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- kserokopię ukończenia szkoły średniej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach tanecznych i dobrym stanie zdrowia,
- 3-letni potwierdzony staż taneczny.
3. Osoby, które nie przedstawią powyższych dokumentów nie zostaną dopuszczone do zajęć.
4. Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty zaliczki na poczet kursu.
5. Organizator ma prawo zmiany terminu lub odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników.
6. Uczestnicy kursu mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych. Nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników.
7. Każdy absolwent naszego szkolenia, zostanie wpisany w Krajowy Rejestr Instruktorów Tańca, Fitness i Form Ruchowych - www.instruktorzy.org

KADRA SZKOLENIOWA:
1. Dariusz Foerster – Hip-hop – tancerz, choreograf, instruktor tańca, twórca legendarnej imprezy tanecznej RYTM ULICY, animator ruchu tanecznego,
2. Stanisław Chrzanowski – Popping - tancerz, choreograf, instruktor tańca, mistrz Polski w tańcu electric boogie, pierwszy w historii reprezentant Polski na "Hip Hop World Challenge" organizowaną przez "FIFA World Cup 2006"

3. Robert Nieznański – BBoying - tancerz, choreograf, instruktor tańca, mistrz Polski w tańcu break dance, założyciel legendarnej grupy tanecznej SCRAP BEAT (pierwszej zawodowej grupy Breakinowej w Polsce), współtwórca cyklu TV i prasowego „ SZKOŁA BREAKA", jeden z największych animatorów ruchu tanecznego w Polsce.
4. Leszek Baranowski – Historia tańca, metodyka w prowadzeniu zajęć ruchowych - tancerz, choreograf, instruktor tańca, reżyser i producent TV, twórca 2 cykli prasowych i telewizyjnych o tańcu, animator ruchu tanecznego w Polsce, międzynarodowy sędzia turniejowy, manager zespołów tanecznych i muzycznych.

5. Ola Karpińska – Absolwent AWF Poznań, Dr Nauk o Kulturze Fizycznej, instruktor tańca współczesnego, fitness i gimnastyki. Wykładowca na AWF Poznań.

6. Anna Beker: Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu i Szkołę Tańca i Baletu "Fouette”. Ze szkołą występowała na deskach różnych teatrów w Polsce, Niemczech i Danii w repertuarze baletowym i współczesnym. Stypendystka Stage de danse Group des 8 w St.Cyprien we Francji. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej w Warszawie - specjalność -pedagogika baletu.

6. Adam Błachowicz „BATMAN” - Locking- tancerz, choreograf, instruktor tańca, sędzia turniejowy; Mistrz Polski w tańcu Locking, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata LAS VEGAS 2009,  nauki pobierał u takich sław jak: Jo-Dance, Greg Campbellock Jr., Suga POP, Tony GoGo
7. Joanna Olszewska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także Podyplomowe Studium Programów Europejskich, aktywnie pozyskuje środki unijne oraz realizuje projekty finansowane z samorządów.  

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenia z zakresu teoretycznego oraz praktycznego odbędą się w nowoczesnym, klimatyzowanym obiekcie Hotel i Fitness Centrum SUNNY Poznań ul. Kowalewicka 12 B.
UWAGA: Hotel i Fitness Centrum SUNNY oferuje dla uczestników szkolenia nocleg ze śniadaniem w cenie: 75 złotych, tel. , www.sunnyhotel.pl

OPŁATA ZA SZKOLENIE:

Całkowity koszt szkolenia wynosi 700,00 zł.
1. Zaliczkę w wysokości: 150,00 zł, należy wpłacać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: inteligo  50102055581111178155900071 – Flow Art Active, ul. Krzepicka 8/2, 60-187 Poznań
2. W tytule należy wpisać: zaliczka na poczet kursu instruktorskiego 12-13.06.10 oraz imię i nazwisko uczestnika.
3. Pozostałą część opłaty tj. 550,00 zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
3. Opłata za powtórny egzamin wynosi: 200,00 zł. płatne przed egzaminem. Uczestnik jest zobowiązany do przybycia tylko na egzamin powtórkowy bez potrzeby zaliczania całości kursu.
4. Opłata za egzamin w przypadku zdawania na więcej niż 1 specjalizacje wynosi: 100 zł. od każdej dodatkowej specjalizacji.
ANULACJA WPŁATY:
- powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia - potrącona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 PLN
- w późniejszym terminie zwrot nie przysługuje.
- w sytuacji wycofania się uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, nie przysługuje mu zwrot wpłaty.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego ON-LINE zamieszczonego na stronach: www.fundacjatalent.org, ww.hiphopinternational.pl, www.break.pl, www.szkolytanca.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie zostanie wyświetlone na stronie zgłoszeniowej zaraz po dokonaniu zgłoszenia wraz z listą wymaganych dokumentów, które uczestnik musi dostarczyć w dniu kursu i numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę gwarantującą miejsce na kursie.
ZGŁOS SIĘ ON-LINE!
UWAGA : Informujemy również iż liczba miejsc na kursie jest ograniczona, a o pierwszeństwie uczestnictwa decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.

DODATKI :
Dodatkowo organizator zapewnia uczestnikom :
1. Wszystkie materiały pomocniczo- dydaktyczne do zajęć teoretycznych w formie elektronicznej
2. Informacje i miejsca gdzie można dodatkowo uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku pedagogicznym i instruktorskim innych form tańca oraz fitness
3. Ubezpieczenia OC dla nauczycieli tańca.
4. Fachową pomoc specjalisty w sprawach tworzenia i działalności szkół tańca oraz organizacji i marketingu.
5. Karty zniżkowe do sklepu ENDORFINA

 BAZA NOCLEGOWA:
 Noclegi oraz wyżywienie uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 DOMY STUDENCKIE:
1. Akademia Rolnicza - Blok A przy ul. Dożynkowej 9, tel (061)846-66-03
2. Bloki przy ul.Piątkowskiej 94:
* "Jurand" bl 3a, tel.(061) 846-64-66
* "Danuśka" bl 3b, tel.(061) 846-64-74, -75, -76
* "Maćko" bl 3c tel.(061) 846-64-85
3. Dom Studencki nr 1 i nr 2, ul. św. Rocha 9, tel.(061) 875-14-23
4. Dom Studencki nr 5 i nr 6, ul. św. Rocha 11, tel.(061) 66-52-594
5. Dom Studencki "Babilon", ul. Dożynkowa 9b, tel.(061) 820-10-72
 
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, HOSTELE:
* Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hanka"
ul. Biskupińska 27 60-463 , Poznań-Strzeszyn
Telefon: (0-61)822-10-63 , 840 71 28
Fax: (0-61)822-10-63
 
* Schronisko Młodzieżowe - TPD
ul. Drzymały 3 60-613 , Poznań
Telefon: (0-61)848-58-36
Fax: (0-61)849-09-82
 
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1
ul. Głuszyna 127 61-329 , Poznań
Telefon: (0-61)878-84-61
Fax: (0-61)879-31-34
 
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 (II kat.)
ul. Berwińskiego 2/3 60-765 , Poznań
Telefon: (0-61)866-40-40
 
* Schronisko Młodzieżowe Artesya
ul. Wołowska 64 60-167 , Poznań
Telefon: +48 61 868 55 52
Fax: +48 61 868 55 52
 
* By The Way Hostel
Półwiejska 19/10 61-885 , Poznań
Telefon: +48698380473
 
* Cinnamon Hostel
ul. Gwarna 10
Poznań
Telefon: +48 61 851 57 57
 
* Hostel Dizzy Daisy
  Al. Niepodległości 26 61-714 , Poznań
Telefon: (061)829 39 02 ; (+48) 513 151 974
 
* Frolic Goats Hostel
  ul. Wrocławska 16/6 61-838 , Poznań
Telefon: 061/852 44 11 , 501/144 704 , 510/587 978
 
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Zaniemyśl
ul. Poznańska 28 63-020 , Zaniemyśl
Telefon: (0-61)285-72-89 , +48 505 006 306


 Bezpośredni dojazd z Dworca Zachodniego PKP - Tramwajami linii 5,8,14 do przystanku Górczyn, a stamtąd autobusami linii 56,80 do ul. Kowalewickiej.

Orientacyjny czas przejazdu ok. 25 min.

Informacje:

 tel/fax 061 662 11 41, 503-533-864

 e-mail: info@hiphopinternational.pl

ORGANIZATOR:

Hip Hop International Poland, Fundacja Talent/Centrum Doskonalenia Zawodowego,
Flow Art Active

PATRONAT:
www.break.pl
www.szkolytanca.pl
Stoprocent
Endorfina

Facebook:
Kategoria: hip hop,
Tagi: brak

Najlepsze OKAZJE Streetwear
znajdziesz w aplikacji:
 ——>  SDEALS.PL  <—— © 2001 - 2021 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony