HISTORIA UPROCKA

HISTORIA UPROCKA

UWAGA! TEKST TEN ZOSTAŁ ZACZERPNIĘTY ZE STRONY DYNASTY ROCKERS I PRZETŁUMACZONY PRZEZ PRIESTA!!! NA DOLE ORGINALNA WERSJA!

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych Brooklyn był domem wielu ulicznych gangów. Rubberband Man i Apache byli znani z porywczego charakteru (? Hmm nie wiem jak to przetłumaczyć), dorastali razem w dzielnicy Bushwick. Często kręcili się tu i tam z Devil Rebels i innymi lokalnymi Brooklynskimi Gangami. Mimo że, przebywali w niebezpiecznych kręgach przyjaciół i pakowali się w kłopoty, to nie był to ich cel w życiu. Kochali Taniec, głównie Soul and Funk i chcieli zamienić energię oraz swoje umiejętności w coś nowego, tak stworzyli nowy styl tańca zwany: "Rocking". Rubberband Man i apacze kochali taniec na rogach ulic w rytm muzyki z radia. Używali mieszanki ruchów Fred Astaire, Gene Kelly, Salsa, a pożniej Hustle (ruszać się życiem). Ich taniec się rozwijał, ruchy ciała zostały nazwane "jerks" a gestykulacja rąk "burns", dodali imitację walczących przeciw sobie tancerzy (BATTLE). W końcu, połączyli te style tańca, ruchy, gesty w jedną całość, aby stworzyć nowy unikalny i oryginalny "taniec ulicy".

Wiele gangów, oraz jeszcze więcej specjalnych członków gangsterskiej świty, zaczynało preferować ten taniec. Powstało wiele "miejscówek" gdzie można było zobaczyć gangsterów "walczących" między sobą. Rocking był bardzo modny i atrakcyjny, dlatego zdominował ulice bardzo szybko. Wczesnymi latami 70-tymi Rocking z "gangsterskiego tańca" stał się tańcem lokalnym. Wiele ludzi niepowiązanych z gangami i ich obyczajami zaczęło uprawiać Rock. Mogłeś być świadkiem "Uprockingu" na osiedlowych imprezach, młodzieżowych tańcach, lub wielu innych temu podobnych imprezach. Koleś z ksywką "Crazy Rob" jako pierwszy zorganizował "Rock Contest". Współzawodnictwo było bardzo zacięte, a Brooklyn stał się kolebką konkursów i bitw.

Ten taniec załapał bardzo szybko, znacznie się rozprzestrzenił, a jego nazwa miała zostać wkrótce zmieniona. Termin "Rock" w zwrocie (nazwie) "Rock Contest" ("Rock Konkurs") był mylony przez fanatyków "Rock Music" (Muzyka rockowa, tj. pop), którzy na myśl o słowie "Rock" oczekiwali zobaczyć Koncert Rockowy. Mylony z rock & roll dance "Rocking" zmienił nazwe na "Uprocking". Był to jednakże dalej ten sam taniec, zmieniono tylko nazwę by unikać pomyłek. Zmiana nazwy nie wpłynęła znacząco na zainteresowanie, wciąż rosnące, owym tańcem. Wielu młodych mężczyzn, zaczęło łapać zajawkę, powstawało także wiele nowych grup(drużyn). Drużyn takich jak: Touch of Rock, Nasty Rockers, Mysterious Rockers, MTC Jigabugs, Dynamic Spinners, Non Stop, Rockers, All Star Rockers, Symphony Rockers, IND Dancers, Supreme Rockers, Down to Rock, Fast Rockers, Disco Rockers, Fantasy Rockers, Just Begun Rockers, Romantic Rockers, Holy Rock Smokers, Lil Dave Rockers, Rock With Class, Universal Dancers, One On One Rockers, Touch of Class, Phazzic Rockers, Explosive Rockers, Floor Master Dancers, Out to Burn, Out to Rock, Born to Rock, Born to Burn, TNT Rockers, Incredible Rockers, Latin Timbales, Galaxy Rockers, Unique Rockers i Majestic Rockers. Ta wielka liczba grup, sprzyjała powstawaniu, wielu konkursów. Niestety, "dzikie" konkursy (zwody), nie obeszły się bez wpadek. Choć wiele bitew zakończyło się w pełnym pokoju, niektóre miały inny finał. Bitwa finałowa Rubberbanda zakończyła sie dosyć brutalnie.

Oto ta historia: Rubberband uczestniczył w pewnej bitwie. W owej bitwie, nagrodą była dziewczyna, faceta, który przegra. Rubberband wygrał bitwę, i zagarną należyte honorarium. Niestety zazdrosny chłopak zastrzelił go, gdy opuszczał właśnie klub ze swoim nowym "nabytkiem". Był to tragiczny koniec imprezy. Legenda częściowo zagineła, ale taniec przetrwał. Rola Dynasty Rockers w Historii Uprocku. Konkurencja pozostawała silna, przybywało coraz więcej nowych teamów. W 1973 Danny Boy (Danny Negron) i Carlos Perez stworzyli legendarną gruopę Dynasty Rockers. Manny Figueroa, Eddie Figueroa, Danny Boy i Carlos byli pierwszymi z jej członkami. Eddie Figueroa nauczył się jak uprawiać "Rock" od Rubberband Man- a i przekazał to dalej Papo, Clark, i Manny oddając przy tym hołd pamięci Rubberband Man-owi.

Dynasty Rockers zawsze kręciła się wokół najlepszych tancerzy, typu: Danny Boy", Carlos, Ralph, Tony, and Gary "Crumb", a popularność grupy ciągle wzrastała. Dało to początek kilku nurtom, na jakie się podzieliły teamy. Powstały The Junior Dynasty Dancers i Girl Dynasty Dancers również tanczące na scenie. Dynasty Rockers nie tylko podnosili poziom Uprockingu, ale były to pierwsze nie gangsterskie, zrzeszone grupy, które pokazywały, czym jest słowo "Rockers" w ich barwach. (Barwy oryginalnie były używane do rozpoznawania przynależności do gangu). "Używaliśmy koszulek lub kurtek, na plecach umieszczaliśmy nazwę team-u na wzór okręgu. Owe koszulki, kurtki i bluzy były NASZYMI kolorami, a litery były NASZYMI wizytówkami." King Uprock Późne lata 70-te przełom 80-tych.

Późnymi latami 70-tymi Uprock, stał się poważnym tańcem. Istniało wiele ekipa, a w uprocku chodziło często o honor i pieniądze. Uprock był wielką okazją hazardu i zakładów. Częste cele bitew: wysokie ilości gotówki, kobiety, honor, prawo do przechwałek i KOSZULKI, które były najwyższą stawką w bitwach. Jeśli straciłeś swoją koszulkę, straciłeś swoją godność, ksywkę i przynależność do grupy. W 1980 największym tytułem do zdobycia na Brooklyn-ie był tytuł "Króla Uprocku". Wszyscy najlepsi Uprockers-i w Brooklyn- ie zebrali się razem na jednym konkursie, aby to rozstrzygnąć. Wtedy tytuł wygrał Ralph Casanova, który do dziś posiada tytuł Krona Uprocku. W polowie lat 80-tych i w 90-tych Uprock stracił na popularności. B-boying, breaking, stał się bardziej popularny. Wielu Uprocker-ów wzięło ślub, załapało pełno etatowe prace, sami stali się B-Boyami lub też trudna sytuacja życiowa wyeliminował ich z gry. Tylko mały odłam Uprocku przetrwał, podczas gdy zmieniona forma zwana "Top Rock" weszła do B- Boyingu. Top Rock nie był/jest poprawną formą oryginalnego Brooklyn-skiego Uprocku, więc w istocie prawdziwy Uprocking został uśpiony na parę lat. Powrót Wczesnymi latami 90-tymi dwóch B-Boyów (Numbers i Burn One) zaczęło szukać prawdziwych Brooklyn-skich Uprocker-ów. Poszukiwania te przyniosły legendarnych tancerzy, istnych króli, typu: Clarkie, Lil Dave, Noel, Cuz, Buz, Duz, Diana, Danny Boy, Lil Ed, Lucan, Manny, Carlos, Jefferey, Gary Crums, Lil Tito, Lil Bebop, Gee, Disco Ed, Mr Loose, Rocky Nelson, Chino i innych oryginalnych Uprocker-ów, którzy mieli szerzyć prawdziwą esencję tańca. Ci ludzie mieli uczestniczyć w kilku najważniejszych Hip- Hopowych wydarzeniach, takich jak: Zulu Nation Anniversary i the B-boy Masters Pro-Am. Ci pionierzy byli potrzebni, aby ukazać pewien element, niezbędny do podniesienia stylu tańca. Dynastia Teraz Dynasty Rockers obecnie ma siedmiu członków, którzy biorą aktywny udział w życiu Hip Hopowej społeczności. Są to: King Uprock, Numbers, Break Easy, Seamstar, Danny Boy, New Danny Boy, and Antonio.

King Uprock jest szefem temu, jej liderem i nauczycielem. King obecnie uczy w Brooklyn-ie. Numbers i Danny (New Danny Boy) żyją w Las Vegas w Nevadzie. Seamstar jest aktywnym Dj na Florydzie, a Antonio obecnie mieszka w Szwajcarii. W 2002r. celem Dynastii było uświadamianie ludzi czym jest "Uprock" i przywracanie go na scenę tańca ulicznego, aby nowi tancerze mogli dalej go rozwijać.

----------------------------------------------------------------

"History Of Uprock Bushwick, Brooklyn, circa 1967-1968 Throughout the mid-60's and mid-70's; Brooklyn was home to many street gangs. Rubberband Man and Apache were all too familiar with these violent times, they grew up in the Bushwick area. They often hung around with the Devil Rebels and other local Brooklyn Gangs. Although they socialized within a dangerous circle of friends, getting into trouble was not their ultimate goal. They loved to dance; mainly to Soul and Funk music, and wanted to channel their energy and skill towards something new-so they created a new dance form called "Rocking". Rubberband Man and Apache would dance on the street corners while listening to the radio. They used mixture of moves from Fred Astaire, Gene Kelly, Salsa, and later the Hustle. As the dance developed, body movements called "jerks" and hand gestures called "burns" would be added to imitate a fight against an opposing dancer. Rubberband Man and Apache morphed these dance styles, movements, and gestures together to create a unique and original street dance. Many gangs, and more specifically gang members, began to perform this dance. It became commonplace to see gang members hanging out in corners rocking against each other. Rocking became a competitive dance that caught on very quickly. By the early 70's Rocking became a local dance, not just a "gang" dance. Many non-gang-related youths from around the area started to Rock. You could witness Uprocking at block parties, teen dances, and many other festive gatherings. A man by the name of "Crazy Rob" organized the first Rock Contests in existence. Competition was fierce and Brooklyn became a breeding ground for intense dance contests (or battles).The dance caught on so quickly, and had spread so widely, that the name had to be changed. The term "Rock" in a "Rock Contest" would confuse many "Rock Music" fanatics; they would show up expecting a "Rock concert". Mistaken as a rock & roll dance, "Rocking" became "Uprocking". It was the same dance with a different name. The name change did not affect the rate of the dance's growth and popularity. Many young men were competing and many Uprock crews were organized. Crews like Touch of Rock, Nasty Rockers, Mysterious Rockers, MTC Jigabugs, Dynamic Spinners, Non Stop, Rockers, All Star Rockers, Symphony Rockers, IND Dancers, Supreme Rockers, Down to Rock, Fast Rockers, Disco Rockers, Fantasy Rockers, Just Begun Rockers, Romantic Rockers, Holy Rock Smokers, Lil Dave Rockers, Rock With Class, Universal Dancers, One On One Rockers, Touch of Class, Phazzic Rockers, Explosive Rockers, Floor Master Dancers, Out to Burn, Out to Rock, Born to Rock, Born to Burn, TNT Rockers, Incredible Rockers, Latin Timbales, Galaxy Rockers, Unique Rockers, and Majestic Rockers. This extreme number of crews lead to an extreme amount of competition. Unfortunately fierce competition did not go without mishaps. Though many battles would end peacefully, several others did not. Rubberband Man's final battle ended in a violent outcome. Rubberband participated in a dance battle, in which the opposing dancer's girlfriend was put up as a prize. Ultimately, Rubberband won the contest and claimed his prize. The jealous boyfriend shot Rubberband as he was leaving the dance club with his new "prize" girlfriend. It was a tragic ending, a true legend was lost, but the dance continued to live on. Dynasty Rockers¹ Role in History of Uprock Competition remained strong, and still more dance crews were organized. In 1973 Danny Boy (Danny Negron) and Carlos Perez created the legendary Dynasty Rockers. Manny Figueroa, Eddie Figueroa, Danny Boy and Carlos were the first Dynasty members. Eddie Figueroa learned how to "Rock" from Rubberband Man, and he passed the steps on to Papo, Clark, and Manny in tribute to the memory of Rubberband Man. Dynasty Rockers revolved around leading dancers like "Danny Boy", Carlos, Ralph, Tony, and Gary "Crumb". The popularity of the Dynasty Rockers grew; this gave way to several branches of the crew. The Junior Dynasty Dancers and Girl Dynasty Dancers were organized, and also uprocked on the scene. Not only did the Dynasty Rockers bring new skills to Uprocking, but they were the first non-gang affiliated crew to flash the word "Rockers" on their "Colors"(Colors were originally used to identify individual gangs). "We used shirts or jackets and put our crew name on the back in a circle formation. The shirts, jackets, and sweaters were our colors and the letters were our Rockers"-King Uprock. Late 1970's through 1980's By late 1970 Uprock had it¹s own identity as a serious dance form. There were dozens of crews in Brooklyn by this time. Uprock was taken very seriously by it's advocates. The high stakes for Battling often included money, women, bragging rights, and shirts, which was one of the highest stakes in a battle. If you lost your shirt you lost your nickname and your crew's name. In 1980 the biggest title in Brooklyn was up for grabs. The title was "King Uprock". All the best Uprockers in Brooklyn came together to compete in one contest. The title was won by Ralph Casanova, who now holds the King Uprock title. By the mid-80's and into the 90's Uprock began to wither down. (B-boying) breaking became more popular. Many Uprockers got married, acquired full time jobs, became B-boys themselves, or had other situations that took them out of the game. The only way that Uprock was present during this time was in a modified form called "Top Rock", which was done by B-boys. Top Rock was not the correct form of the original Brooklyn Uprock Dance, and in essence, Uprocking became dormant for a few years. Making a Come Back In the early-90s two B-boys (Numbers and Burn One) started a search for original Brooklyn Uprockers. They brought out legendary dancers like King Uprock, Clarkie, Lil Dave, Noel, Cuz, Buz, Duz, Diana, Danny Boy, Lil Ed, Lucan, Manny, Carlos, Jefferey, Gary Crums, Lil Tito, Lil Bebop, Gee, Disco Ed, Mr Loose, Rocky Nelson, Chino and other original Uprockers to help spread the true essence of the dance. These members have participated in several major Hip Hop events, such as Zulu Nation Anniversary and the B-boy Masters Pro-Am. The true pioneers are an essential element in the growth of this dance style. Dynasty Now Dynasty Rockers presently has seven members that are active in the Hip Hop community. Existing members are: King Uprock, Numbers, Break Easy, Seamstar, Danny Boy, New Danny Boy, and Antonio. King Uprock heads the crew as leader and teacher. He currently teaches classes in Brooklyn as well. Numbers and Danny (New Danny Boy) live in Las Vegas, Nevada. Seamstar is an active DJ in Florida, and Antonio currently lives in Switzerland. In 2002 Dynasty¹s Goal is to educate people about Uprock and bring it back into the street dance scene so that they can take it to the future and beyond."

Autor: DYNASTY ROCKERS
Facebook:
Kategoria: hip hop, rocking
Tagi: brak
  • Dodał: radi
  • Zakceptowany: 06.06.05
  • Ostatnie zmiany: 25.07.11


© 2001 - 2023 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony