JEDNODNIOWY, JESIENNY KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA, POZNAŃ 25.10.2015 r.

JEDNODNIOWY, JESIENNY KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA, POZNAŃ 25.10.2015 r.

Jednodniowy, jesienny  kurs na stopień instruktora tańca i młodszego instruktora tańca form: Hip Hop, BBoying, Popping, Locking. W związku z dużą popularnością takich form tanecznych jak HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING, mamy przyjemność zaprosić wszystkich aktywnych tancerzy, instruktorów tańca, fitness oraz innych form ruchowych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, do udziału w specjalnej Jednodniowej, wiosennej edycji kursu na stopień młodszego instruktora oraz instruktoratańca HIP-HOP / POPPING/ LOCKING/ B-BOYING.

W dbałości o najwyższy poziom naszych szkoleń oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenie i znajomość środowiska tanecznego w Polsce i zagranicą zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń najlepszą kadrę instruktorską, która tworzyła powyższe style tańca w naszym kraju. Ich przygoda z tańcem rozpoczęła się już w 1985 roku, tak więc śmiało można nazwać ich autorytetami w tej dziedzinie. Ponad to nasze szkolenie jest realizowane ściśle według zasad szkoleniowych największej organizacji tańca Hip Hop na świecie Hip Hop International.

 • Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.
 • Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - nr. 2.30/00273/2011
 • Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000223690
 • UWAGA!!!: Kwalifikacje będą wydawane w dwóch językach: polskim i angielskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 • Kurs instruktorski na stopień młodszego instruktora tańca: Jest to kurs dla osób, które ukończyły 16 rok życia, posiadają 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia do kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi pod opieką dyplomowanego instruktora tańca.
 • Kurs instruktorski na stopień instruktora tańca: To kurs dla osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają średnie wykształcenie, min. 3-letni staż taneczny, odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Kurs zakończony jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują uprawnienia upoważniające do samodzielnego kierowania amatorskimi zespołami tanecznymi, sprawowania opieki merytorycznej nad młodszymi instruktorami tańca oraz sędziowania na turniejach tańca nowoczesnego.

TERMIN SZKOLENIA:

Szkolenie odbędzie się w dniu: 25.10.2015 r.

PLAN ZAJĘĆ:

NIEDZIELA 25.10.2015 r.

 • 9:00 – Przyjęcie uczestników, część formalna
 • 9:15 - 14.00 – Hip Hop, Popping, Locking, Bboying – technika + metodyka      prowadzenia, przygotowanie do egzaminu.
 • od 14.00 - Egzamin końcowy, praktyczny w formie obserwacji uczestnika na instruktora tań (w/w obserwacja ma charakter bezstresowy, przeprowadzany w formie lekcji tańca, po której każdy z uczestników otrzyma od wykładowców ewentualne wskazówki lub pomoce do zaprezentowanego przez siebie instruktarzu)
 • Każdy z uczestników otrzymuje dokument ukończenia szkolenia instruktorskiego bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu/obserwacji końcowej

UWAGA- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć!

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Uczestników szkolenia prosimy o przybycie minimum 30 min przed rozpoczęciem zajęć celem rejestracji i wypełnienia kwestionariuszy.
 • Każdy z uczestników musi dostarczyć w dniu rozpoczęcia się kursu:

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- kserokopię ukończenia szkoły średniej,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach tanecznych i dobrym stanie zdrowia,

- 3-letni potwierdzony staż taneczny.

 • Osoby, które nie przedstawią powyższych dokumentów nie zostaną dopuszczone do zajęć.
 • Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu wpłaty zaliczki na poczet kursu.
 • Organizator ma prawo zmiany terminu lub odwołania kursu z powodu zbyt małej liczby uczestników.
 • Uczestnicy kursu mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych. Nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników.
 • Każdy absolwent naszego szkolenia, zostanie wpisany w Krajowy Rejestr Instruktorów Tańca, Fitness i Form Ruchowych - www.instruktorzy.org

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenia z zakresu teoretycznego oraz praktycznego odbędą się w Fitness Club/Gym SUKCES, ul. Wawrzyniaka 39 (budynek w oficynie), Poznań

(organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczeń dydaktycznych po ówczesnym poinformowaniu zgłoszonych uczestników)

OPŁATA ZA SZKOLENIE:

 • Opcja gotówkowa

Całkowity koszt szkolenia wynosi 700,00 zł.

 • Zaliczkę w wysokości: 150,00 zł, należy wpłacać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765  nazwa banku: BPH oddz. Poznań. Adresat Fundacja Ewy Johansen TALENT, 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33
 • W tytule należy wpisać: zaliczka na poczet kursu instruktorskiego 25.10.2015 r. oraz imię i nazwisko uczestnika.
 • Pozostałą część opłaty tj. 550,00 zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

www.fundacjatalent.org

tel/fax  530051372, 733079969

e-mail: biuro@fundacjatalent.org

Pełna wersja ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępna jest na: https://www.break.pl/wydarzenie/32059-jednodniowy_jesienny_kurs_na_stopien_instruktora_tanca_poznan_25102015_r  i  http://fundacjatalent.org/bez-kategorii/jednodniowy-jesienny-kurs-na-stopien-instruktora-tanca/#more-561

ORGANIZATOR:

Fundacja Talent/Centrum Doskonalenia Zawodowego, Hip Hop International Poland, 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33

PATRONAT:

www.break.pl

www.szkolytanca.pl

Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking , locking , popping , rocking , taniec hip hop
Tagi: brak


© 2001 - 2024 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony