MIANOWANIE NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP

MIANOWANIE NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP
Data: 01.03.14   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: Fundacja TALENT CDZ, Poznań, ul. Głogowska 31/33
Patronat: TAK (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Opis:

Fundacja Talent – Centrum Doskonalenia Zawodowego

Zaprasza do wzięcia udziału w procedurze mianowania na stopień Międzynarodowego Instruktora Tańca Hip Hop - specjalizacja formy: Hip hop, Popping, Locking, Bboying

Zgodnie, z aktualnymi przepisami mamy możliwość mianowania na stopień Instruktora Tańca Hip Hop , oferta dotyczy utytułowanych instruktorów/choreografów/liderów grup tanecznych  z udokumentowanym minimum 5 letnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami zawodowymi.

Procedura ta, daje możliwość uzyskania uprawnień Międzynarodowego Instruktora Tańca Hip Hop , bez przechodzenia przez szkolenie instruktorskie.

Warunkiem przystąpienia do procedury jest skompletowanie i przesłanie na adres Fundacji TALENT wypełnionego :

1. Formularza zgłoszeniowego,

2. 2 zdjęć legitymacyjnych,

3. Dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, dyplomy konkursowe, turniejowe itd.)

4. Świadectwa ukończenia szkoły średniej.

5. Wpłaty na konto fundacji opłaty w wysokości 700zł.

UWAGA: Każda kandydatura jest rozpatrywana indywidualnie przez komisje zatwierdzającą w ramach 2 sesji kwalifikacyjnych które odbędą się w dniach: 1-2.03.2014

 

Informacje:

biuro@fundacjatalent.org

724 113 132

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Mianowanie na stopień Instruktora Tańca HIP HOP

 

  1. Imię:
  2. Nazwisko:
  3. Data urodzenia:
  4. Miejsce urodzenia:
  5. Adres zamieszkania:

-       kod pocztowy:

-       miasto:

-       ulica:

-       nr domu:

-       nr lokalu:

  1. Telefon komórkowy:
  2. Email:
  3. Specjalizacja taneczna (należy zaznaczyć)

-       Hip Hop

-       B Boying

-       Popping

-       Locking

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na mianowanie instruktorskie Poznań, 1-2.03.2014  (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

UWAGA: wpłatę 700 zł. należy wpłacać na konto: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765 nazwa banku: BPH oddz. Poznań. Adresat Fundacja Ewy Johansen TALENT, 60-702 Poznań, ul. Głogowska  31/33, w tytule należy wpisać: wpłata na poczet Mianowania na
stopień instruktora Tańca oraz imię i nazwisko uczestnika.

Patronat: Break.pl

Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking , locking , popping , rocking , taniec hip hop
Tagi: brak

Najlepsze OKAZJE Streetwear
znajdziesz w aplikacji:
 ——>  SDEALS.PL  <—— © 2001 - 2021 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony