Poznań Moves 2016 - International Street Dance Contest & Workshops

Poznań Moves 2016 - International Street Dance Contest & Workshops
Data: 22.10.16   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: Hala Gier Sportowych Poznań ul. Droga Dębińska 10c, ul. Solna 12, Poznań
Patronat: TAK (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Opis:

Konkurs taneczny „Poznań Moves” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych tancerzy z Poznania, Województwa Wielkopolskiego, całego kraju jak również gości zagranicznych głównie z miast partnerskich dla Poznania i Województwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest:

» Promocja Poznania jako miasta przyjaznego dla takiej subkultury jak Hip Hop. » Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na poszerzenie swych horyzontów kulturalnych poprzez sztukę, jaką jest taniec.
» Kojarzenie stolicy Wielkopolski z tańcem na najwyższym poziomie.

» Dostarczenie dzieciom okazji do odkrywania realizacji i promocji własnych zainteresowań artystycznych, stworzenie okazji do osiągnięcia sukcesu, konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

» Wspieranie najzdolniejszych tanecznie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz warsztatu artystycznego.
» Propagowanie kultury tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
» Twórcza wymiana doświadczeń tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

» Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości.
» Promocja młodych tancerzy biorących udział w Konkursie.
» Popularyzacja tańca, walorów artystycznych i wychowawczych z przesłaniem profilaktycznym.
» Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej i kulturalnej w zakresie tańca, kreatywności, współpracy w grupie, spędzania czasu pozaszkolnego.
» Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Wymiana transgraniczna z przedstawicielami środowiska Street Dance z terenu miast partnerskich dla Miasta Poznania i regionu Wielkopolski

Zasady:

Konkurs tańca:  

I Dzień   CONTEST   22.10.2016 w godz. 9.00 - 14.00

Kategorie taneczne:

1. Hip Hop solo w kategorii wiekowej: juniorzy (wiek 7-12 lat).

*Soliści prezentują się do muzyki organizatora. Czas prezentacji do 1 minuty.

2. Hip Hop Fusion Formacje Showcase w kategorii wiekowej: juniorzy (wiek 7-12 lat).

*W kategorii Hip Hop Fusion Formacje Showcase tancerze przedstawiają swoje show do muzyki własnej. Czas prezentacji do 3 minut. Ilość tancerzy w danej formacji to min. 2 osoby do maksymalnej liczby osób mogącej swobodnie wykonać swoja choreografię na parkiecie o  wymiarach 8X14m 

 

CONTEST 22.10.2016 w godz. 15.00 - 20.00

Kategorie taneczne:

1. Hip Hop Solo z podziałem na kategorie wiekowe: młodzież (13-16 lat) oraz dorośli (17-wzwyż).

*Soliści prezentują się do muzyki organizatora. Czas prezentacji do 1 minuty.

2. Hip Hop Fusion Formacje Showcase z podziałem: młodzież (13-16 lat) oraz dorośli (17 lat -wzwyż).

*W kategorii Hip Hop Fusion Formacje Showcase tancerze przedstawiają swoje show do muzyki własnej. Czas prezentacji do 3 minut. Ilość tancerzy w danej formacji to min. 2 osoby do maksymalnej liczby osób mogącej swobodnie wykonać swoja choreografię na parkiecie o  wymiarach 8X14m

3. Popping Solo bez podziału na kategorie wiekowe

*Soliści prezentują się do muzyki organizatora. Czas prezentacji do 1 minuty.

4.  Locking Solo bez podziału na kategorie wiekowe

*Soliści prezentują się do muzyki organizatora. Czas prezentacji do 1 minuty.

5. All Styles Battle (Ekipy) dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych, bez podziału na kategorie wiekowe.

*W kategorii All Styles Battle Ekipy prezentują się do muzyki organizatora w stylach tanecznych takich jak: Hip Hop, House, Popping, Locking, BBoying w bitwach pomiędzy dwiema losowo wybranymi ekipami, z których lepsza przechodzi do kolejnego etapu. Ilość tancerzy w danej ekipie – 5 osób.

Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez FUNDACJĘ TALENT wyłania najlepszych tancerzy w drodze eliminacji, prezentacji swoich umiejętności, z którym przyznane zostaną miejsca oraz nagrody. Koncert Finałowy, na którym najlepsi zaprezentują się na podstawie zgromadzonych punktów za: ogólny wyraz artystyczny, umiejętności taneczne, umiejętnością oddania klimatu utworu, do którego nastąpi prezentacja, stopień trudności prezentowanych kroków i figur, muzykalność, synchronizacja w przypadku formacji. 

II Dzień   WORKSHOPS   23.10.2016 w godz. 9.00 - 16.00

 

11.00  -  12.00          JOANNA HOLEWA CHRONA  

12.00  -  13.00          ARNOLD ARAKAZA

 9.00   -  16.00          KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP 

 

 

Jury:

W skład Jury konkursu wchodzą:  

1. JOANNA HOLEWA CHRONA - Joanna aka Skywalker pochodzi ze Szwecji jest  podróżującą tancerką z szerokim spojrzeniem na na różne formy tańca. Jej główny styl jest popping ale pasjonuje się również  Affrocuban Streetdance Movement. Swoje umiejętności prezentowala m.in. dla Duńskiej Królowej, Prezydenta Chorwacji.  Koncertował po skandynawii  z duńskim projektem ”A theater piece”, wystepowała i współtworzyła produkcje telewizyjne: „Get up to get down", "Scandinavian superjam Bonnie & Clyde", „Streetstar city color cyphers". Obecnie zaangażowama jest w projekt teatralny „Somos”

2. ARNOLD ARAKAZA – jest 25-letnim choreografem i tancerzem mieszkającym Amsterdamie. Urodzony w Afryce Wschodniej, zgłębiał wiedzę na temat różnych tradycyjnych formy tańców afrykańskich, jak również tańca hiphop, waacking, jazz-funk. Jego choreografie zawierają mieszaninę wszystkich wspomnianych technik. Podróżując po całym całym świecie szkolił m.in w  Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach. Na codzień pracuje dla różnych programów telewizyjnych, takich jak: Holands Got Talent. Współpracował z różnymi artystami lokalnymi i międzynarodowymi, takimi jak Natalie La Rose, Eva Simons. Arnold miał również doświadczenie w tworzeniu koncertów i występów na wielu scenach w Amsterdamie i za granicą. Jego misją jest dzielenie się swoimi doświadczeniami z światową społecznością taneczną.

3. ROBERT KRYLA Pionier tańca Hip Hop  w Polsce, wielokrotny Mistrz Polski i zwycięsca największy kontestów tanecznych w kraju,  na jego choreografiach oraz krokach tanecznych uczyła się cała Polska, żywa legenda tańca ulicznego, współtwórca i animator środowiska tanecznego.

 

Program:

Program zawodów 22 października 2016r roku:

Godz. 8:30 – 09:00 rejestracja zawodników
Godz. 09:00 oficjalne rozpoczęcie I części konkursu „Poznań Moves”.
Eliminacje: juniorzy solo w grupach eliminacyjnych, muzyka organizatora, do 1 minuty , Formacje Showcase Juniorzy – prezentacje pojedynczo, muzyka własna, czas do 3 minut,
Godz. 12:00 –  Półfinał
Godz. 13:00 pokaz sędziów i Finał
Godz. 13:30 oficjalne ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzców.
Godz. 14:00 zakończenie pierwszej części zawodów  

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie imprezy.

Godz. 14:00 – 14:45 rejestracja zawodników
Godz. 13:00 oficjalne rozpoczęcie II częsci konkursu „Poznań Moves”.
Eliminacje: tancerze solo w grupach eliminacyjnych, muzyka organizatora, do 1 minuty, Formacje Showcase – prezentacje pojedynczo, muzyka własna, czas do 3 minut,
Godz. 17:00 – 18.00 Półfinał
Godz. 18:30 pokaz sędziów i Finał
Godz. 19:30 oficjalne ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzców.
Godz. 20:00 zakończenie zawodów  

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie imprezy.

 

Check in uczestnikońw:

» Check in tancerzy odbywa się na miejscu w Hali Gier Sportowych Poznań ul. Droga Dębińska 10c, ul. Solna 12, Poznań:

-22.10.2016r. w godz. 8:00-09:00,dla kategorii: Hip Hop Solo z podziałem na kategorie wiekowe: juniorzy (wiek 7-12 lat) oraz Hip Hop Fusion Formacje Showcase z podziałem: juniorzy (wiek 7-12 lat)

-22.10.2016r. w godz. Od 14:00-14:45 dla kategorii: Hip Hop Solo z podziałem na kategorie wiekowe: młodzież (13-16 lat) oraz dorośli (17-wzwyz)

-22.10.2016r. w godz. Od 15:00-15:45oraz Hip Hop Fusion Formacje Showcase z podziałem: młodzież (13-16 lat) oraz dorośli (17 lat -wzwyż).

-22.10.2016r. w godz. Od 16:00-16:45, dla kategorii: All Styles Battle (Ekipy)


» Listy startowe ułożone zostaną alfabetycznie.
» Zarejestrowany tancerz otrzymuje wejściówkę w postaci opaski na nadgarstek. Tancerze, którzy nie zarejestrowali się droga elektroniczna, nie mogą startować w zawodach, chyba ze pod koniec rejestracji okaże się, ze któryś tancerz zarejestrowany w danej kategorii nie dojechał lub nie wytaruje z dowolnych przyczyn. Wówczas można zająć miejsce tej osoby na liście.

» Osoby nie startujące w zawodach, wykupują wejściówki przy wejściu w oznaczonym punkcie w cenie 5zł.  

Kolejność startowa:

W pierwszej rundzie są prezentacje w kolejności alfabetycznej.  Kategoria All Styles Ekipy BATTLE – losowanie.  

Organizacja w czasie zawodów:

» Na parkiecie przebywać mogą jedynie tancerze startujący w przebiegającej kategorii. Widownia znajduje się wyłącznie w miejscu wyznaczonym dla niej.
» Wymiary parkietu 8 m x 14 m.
» Jury składa się z trzech osób, które mają wyłączne prawo oceniania zawodów. Każdy uczestnik turnieju występuje na własną odpowiedzialność.

» Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

» Uczestnicy do lat 18-tu powinni mieć opiekę osoby dorosłej. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na Sali. Wszyscy uczestnicy zobowiązani sań do przestrzegania przepisów BHP i P.POZ obowiązujących na terenie obiektu. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest przy wejściu okazać identyfikator ochronie. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

» Z wszelkimi uwagami, prośbami w czasie zawodów, prosimy kierować się do organizatora lub osoby koordynującej.

Konkurs „Poznań Moves” jest organizowany w celu jednoczenia wszystkich tancerzy i obowiązuje na nich bezwzględne przestrzeganie zasad „fair-play”. Pamiętajcie!- bitwy polegają na pokazaniu swoich umiejętności tanecznych, a nie w żadnym wypadku ponizaniu bądź kompromitowaniu rywala! Wszelkie obraźliwe gesty i zachowania będą negowane, grożą zdyskwalifikowaniem niepoprawnie zachowujących się tancerzy. Osoby zachowujące się wyjątkowo nagannie wobec innych tancerzy, mogą nawet zostać wyproszeni. Szacunek przede wszystkim!!!  


 

Nagrody:

 

  1. Tytuły Mistrza Miasta Poznania i Wielkopolski w 3 kategoriach.
  2. Nagrody pieniężne.
  3. Puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.
  4. 4.     Poznań Moves Exchange – Finaliści konkursu będą reprezentowali miasto Poznań i region Wielkopolski  w ramach programu wymian kulturalnych. Będą mieć niepowtarzalną okazję by sprawdzić swoje umiejętności w trakcie międzynarodowych imprez tanecznych przewidzianych w projekcie Poznań Moves Exchange. 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETÓW: MIASTA POZNANIA I WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  


 

Prowadzący:

Kapitan Cześć

Dje:

Śniegu

Dodatkowo:

W ramach Poznań Moves 2016, przewidziane będą następujące wydarzenia:

1. Warsztaty z sędziami konkursu

2. Szkolenie na stopień instruktora tańca Hip Hop w dn. 23.10.2016

Szczegóły wkrótce ... 

II Dzień   WORKSHOPS   23.10.2016 w godz. 9.00 - 16.00

miejsce: STUDIO SALSA SIEMPRE, ul. Św. Marcin 24, GALERIA MM, II piętro, 61-805 Poznań

 

11.00  -  12.00          JOANNA HOLEWA CHRONA  

12.00  -  13.00          ARNOLD ARAKAZA

 9.00   -  16.00          KURS NA STOPIEŃ INSTRUKTORA TAŃCA HIP HOP 

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2016 roku formularzem dostępnym na: www.fundacjatalent.org lub mailowo na adres organizatora: biuro@fundacjatalent.org. Karty formularza zgłoszeniowego dostępne sań jako załącznik do regulaminu.

Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25 zł za 1 kategorię/osoba i 15zł za każdą kolejną kategorię/osoba. W nieprzekraczalnym terminie do: 19.10.2016. na konto organizatora: Fundacja Talent ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań BPH oddz. Poznań nr rachunku: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765, podając w tytule nazwę grupy wraz z ilością osób startujących (oraz kategorię: hiphop showcase/all styles) lub imię i nazwisko solisty. 

Uwaga: Uczestnicy opłacający startowe w dniu imprezy!!! Opłata startowa na miejscu w dniu imprezy wzrasta do 30 zł za 1 kategorię !!! (każda następna kategoria 15zł – bez zmian).

 

Formularze zgłoszeniowe do Poznań Moves 2016 

UWAGA: Poniższe formularze należy: skopiować do pliku tekstowego, wypełnić i

wysłać drogą emailową na adres: biuro@fundacjatalent.org  

 

 

Formularz zgłoszeniowy nr 1  

Kategoria: Hip Hop Solo
Grupa wiekowa: juniorzy (wiek 7-12), młodzież

 (13-16) oraz dorośli (17


Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres: ul.:................................nr:......lok.:......miasto:........................ Tel. Kontaktowy:
Email:
Szkoła do jakiej uczęszcza:
Nazwa grupy tanecznej (jeśli tancerz przynależy):

 

 

Formularz zgłoszeniowy nr 2

Kategoria: Hip Hop Fusion Formacje Showcase
Grupa wiekowa: juniorzy (wiek 7-12), młodzież

 (13-16) oraz dorośli (17 Nazwa formacji:
Jednostka delegująca:
Adres jednostki delegującej (szkoła, szkoła tańca): ul.:................................nr:......lok.:......miasto:........................
Imię Lidera:

Nazwisko Lidera:
Tel. Kontaktowy:
Email:
Imiona i nazwiska członków formacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Formularz zgłoszeniowy nr 3

Kategoria: All styles – Battle
Nazwa ekipy:
Jednostka delegująca:
Adres jednostki delegującej (szkoła, szkoła tańca): ul.:................................nr:......lok.:......miasto:........................

 

Imię Lidera:

Nazwisko Lidera:
Tel. Kontaktowy:
Email:
Imiona i nazwiska członków formacji:

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Formularz zgłoszeniowy nr 4  

Kategoria: Popping, Locking (proszę zaznaczyć kategorię)


Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Adres: ul.:................................nr:......lok.:......miasto:........................ Tel. Kontaktowy:
Email:
Szkoła do jakiej uczęszcza:
Nazwa grupy tanecznej (jeśli tancerz przynależy):

 

 

 

 

 

 

Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking , locking , popping , rocking , taniec hip hop
Tagi: brak


© 2001 - 2020 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony