BreaKing School Battle vol. 7 / Finał Polish Breaking League 2020

BreaKing School Battle vol. 7 / Finał Polish Breaking League 2020
Data: 17.05.20   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: SUCHY LAS
Miejsce: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Opis:
Siemanko !!!
 
To już siódma edycja szalonych zawodów BreaKing SchooL Battle, czyli turnieju break dance dla najmłodszych . W tym roku Bboys zmierzą się w bitwach 1 vs 1 w dwóch kategoriach wiekowych. 
Dodatkowo tego samego dnia odbędą się finały Polish Breaking League. Wszyscy bboys którzy zbierali punkty na turniejach PBL spotkają się w celu wyłonienia  najlepszych w danej kategorii wiekowej w sezonie 2020 ;)
Dla wszystkich pragnących rozwijać swoją pasję, przygotowaliśmy warsztaty z dwoma z naszych jurorów. Są to tancerze o olbrzymiej wiedzy, doświadczeniu i niezwykłej charyzmie. 2 h warsztatów, podczas, których będzie można zaczerpnąć wiedzy i poszerzyć swój wachlarz ruchów dzięki dwóm legendom polskiej sceny Breakingu ;) Jak doskonale wiecie, nasza imprezka rozwija się z roku na rok a tym razem również Was nie zawiedziemy. Zadbaliśmy jak zwykle o obsadę na najwyższym poziomie. A całe wydarzenie odbędzie się na sali widowiskowej w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las  Oj będzie się działo. Tak więc do sedna ;)
 
Contesty:
-Kids 1 vs 1 / FRESH/ do 10 lat
-Kids 1 vs 1 / MEDIUM/ 10-15 lat
 
Finał Polish Breaking League- tylko dla osób, które zakwalifikowały się wg oficjalnego rankingu PBL.
 
Jury:
TBA
 
Dj:
TBA
 
Host:
 
Bboy WieczUr aka Kapitan Cześć- Tabasco Break Rebels - Zielona Góra 
 
Nagrody: 
 
Nagrody pieniężne i rzeczowe
 
 
Wpisowe:
20zł
 
Warsztaty:
-Warsztaty z Jurorami BSB vol. VII 
Uczestnicy warsztatów, są zwolnieni z opłaty startowej ;)
 
Regulamin warsztatów tanecznych "Breaking School Battle vol. VI"
Suchy Las 24.05.2020r.
 
1.Organizatorem "Breaking School Battle vol. VI", są: Szkoła Tańca Tabasco Break Rebels – Poznań oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las , ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las, zwani dalej Organizatorem.
 
2.Regulamin podlega prawu polskiemu.
 
3.Regulamin określa zasady Konkursu, przeprowadzanego przez Organizatora.
 
4.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach i zawodach jest uiszczenie opłaty oraz dostarczenie karty uczestnictwa. Uczestnicy warsztatów, są zwolnieni z opłaty startowej
 
5.Opłat i rejestracji należy dokonać najpóźniej w dniu imprezy (24.05.2020). 
 
6.Każdy Uczestnik występujący w "Breaking School Battle vol. VII" zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości).
 
7.Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od lat 5.
 
8.Organizator wprowadza podział Uczestników na następujące grupy wiekowe:
 
a. Breaking Fresh - uczestnikami tej kategorii mogą być osoby 
które maksymalnie mają skonczone 10 lat.
 
b. Breaking Medium - uczestnikami tej kategorii mogą być osoby 
które mają skończone maksymalnie 15lat
 
9.Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej
 
10.Harmonogram warsztatów tanecznych:
 
24.05 Niedziela
TBA
 
11.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt Programu "Breaking School Battle vol. VII". Decyzje Organizatora są nieodwołalne.
 
12. Ustala się nagrody finansowe w wysokości 
TBA
 
13.We wszystkich kategoriach za każde miejsce na podium przyznane zostaną nagrody rzeczowe takie jak : puchar, nagrody rzeczowe.
TBA
 
14. Organizator dopuszcza możliwość wyróżnień. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.
 
15. Podczas "Breaking School Battle vol. VII" Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników.
 
16. Każdy uczestnik przy rejestracji jest zobowiązany do podpisania deklaracji RODO.
 
17.Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych Organizatora.
 
18. O sprawach spornych lub nieujętych w REGULAMINIE "Breaking School Battle vol. VII" rozstrzyga Organizator.
 
19. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Dane nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora także do promocji, reklamy Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a po 25.05.2018 r. będzie administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 
Info i zapisy:
Radek Arent
mail: infotbrschool@gmail.com
tel: 570 368 858a
Facebook:
Kategoria: hip hop, breaking
Tagi: brak
  • Dodał: c-gun
  • Zakceptowany: 20.01.20
  • Ostatnie zmiany: 04.03.20


© 2001 - 2024 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony