KURS INSTRUKTORA TAŃCA: DISCO DANCE HIP HOP - 18-20 grudnia!

Data: 18.12.09   (To wydarzenie już się odbyło!)
Lokalizacja: Łódź
Miejsce: Szkole Tańca JAST, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61 - 63, IV piętro
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Opis:

KURS INSTRUKTORA TAŃCA:

DISCO DANCE

HIP HOP


Zapraszamy serdecznie na kurs instruktorski z zakresu DISCO DANCE i HIP HOP. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy w amatorskim ruchu tanecznym.


MIEJSCE i TERMIN

Kurs odbędzie się w Łodzi w Szkole Tańca JAST przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61 - 63, IV piętro w dniach od 18.12.2009 do 20.12.2009 (piątek, sobota, niedziela).


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Część praktyczna zostanie poprowadzona tak, by kandydaci umieli dostosować swoje zajęcia do wieku i zaawansowania dzieci oraz młodzieży.

Wykłady poprowadzą autorytety z różnych dziedzin. Są wśród nich tacy, którzy mają niezaprzeczalne osiągnięcia trenerskie. Jednak nie mniej ważna od praktyki jest podbudowa teoretyczna niezbędna w nowoczesnym nauczania tańca. Dlatego też do poprowadzenia tego typu wykładów zaprosiliśmy specjalistów z ogromną wiedzą w swoich dziedzinach - takich, którzy mają kontakt ze światem tańca lub sportu.

Jesteśmy przekonani, że ta wiedza jest niezwykle ważna w procesie nauczania, wzbogacając w istotny sposób warsztat pracy instruktorskiej.


KRYTERIA NABORU

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które mają 17 lat, co najmniej 3 letni udokumentowany staż taneczny oraz odpowiednie predyspozycje psychomotoryczne.

Uczestnicy muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o minimum 3 -letnim stażu tanecznym.

  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych.

  3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej - świadectwo maturalne (kserokopia do poświadczenia zgodności z oryginałem - oryginał do wglądu podczas rejestracji).

  4. 2 zdjęcia legitymacyjne.

  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 590,00;- zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 - w tym opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł) płatne na konto:

Korporacja JAST

ul. Siemieńskiego 17/5

50-228 Wrocław

INTELIGO nr 50 1020 5558 1111 1340 8590 1226

do dnia 12.12.2009 r.

  1. Zgłoszenia uczestnictwa w kursie i dowód wpłaty (skan) należy przesłać mailem: d.koman@dance.pl najpóźniej do dnia 12.12.2009 r. Oryginał potwierdzający dokonanie opłaty należy mieć ze sobą podczas rejestracji.

KARTA ZGŁOSZENIA


1) Imiona i nazwisko:


2) Miejsce i data urodzenia:


3) Adres zamieszkania z kodem:


Województwo:


4) Tel. kontaktowy:


5) Adres e-mail:


6) Wykształcenie:


7) Rok ukończenia szkoły:


8) Seria i nr dowodu osobistego*:


*Seria i nr innego dowodu tożsamości - jeżeli nie posiada się dowodu osobistego


9) Przynależność organizacyjna:


7. Oryginały dokumentów należy przedstawić w dniu szkolenia u kierownika kursu.

8. Instruktorzy, którzy chcą wziąć udział tylko w zajęciach praktycznych - koszt 290,00;-zł (w tym oplata manipulacyjna w wysokości 50 zł).

9. Członkowie Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Polskiej Federacji Tańca uzyskują 5% zniżkę.


UWAGA:

1. Instruktorzy, którzy ukończyli wcześniej nasz kurs z inną specjalizacją są zwolnieni z egzaminu teoretycznego. W tym wypadku cena kursu wynosi 390,00;- zł (w tym opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł) (zajęcia praktyczne + egzamin praktyczny). Udział w zajęciach teoretycznych - nieodpłatny.

2. Instruktorzy, którzy ukończyli wcześniej nasz kurs i biorą udział wyłącznie w szkoleniu praktycznym - koszt 240,00;-zł (w tym oplata manipulacyjna w wysokości 50 zł).

3. Nie łączy się zniżek.

4. W przypadkach losowych można wycofać się ze szkolenia. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku wycofania się ze szkolenia na dwa dni, jeden dzień przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia opłaty nie podlegają zwrotowi.

5. Ponieważ liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona potwierdzamy udział w szkoleniu e-mailem.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunkiem uzyskania Instruktora DISCO DANCE / HIP HOP lub Młodszego Instruktora DISCO DANCE / HIP HOP (osoby niepełnoletnie / niemające pełnego wykształcenia średniego) jest pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.


Dyplom uzyskuje się na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych i uprawniają do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.

2. Wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pod nr ewidencyjnym 2.02/00038/2005.

3. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 153292/T.

4. Wpis do ewidencji placówek oświatowych nr 215/95.


RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

(organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu zajęć)


18.12.2009 r. - PIĄTEK

-10.00 - 10.45 - rejestracja i składanie dokumentów

-10.45 - 15.00 - zajęcia programowe - teoretyczne

-15.00 - 16.30 - Przerwa

-16.30 - 20.00 - zajęcia programowe - teoretyczne

-20.30 - 21.30 - egzamin teoretyczny


19.12.2009 r. - SOBOTA

- 10.00 - 13.15 - zajęcia programowe - praktyczne

- 13.15 - 14.45 - Przerwa

- 14.45 - 18.15 - practice / przygotowanie praktyczne do egzaminu

zaliczenie 1. części egzaminu (rozgrzewka)

- 18.30 - 21.45 - zajęcia programowe praktyczne


20.12.2009 r. - NIEDZIELA

- 09.00 - 14.45 - zajęcia programowe praktyczne

- 15.45 - 16.00 - przerwa

- 16.00 - 20.00 - egzamin praktyczny


BAZA NOCLEGOWA i WYŻYWIENIE

Wyżywienie można zamówić u kierownika kursu w dniu szkolenia - catering.

Noclegi w cenach promocyjnych (duże zniżki) - osobna informacja o noclegach w Hotelu Mazowieckim (około 50 m od Szkoły Tańca JAST w Łodzi) u kierownika kursu.WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:


tel. kom. 603 477 699 Pn - Pt 14.00 - 21.00

tel. stacjonarny: 042 636 61 24 Pn - Pt 18.00 - 21.00

u pani Doroty Koman- kierownika kursu


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA INSTRUKTORÓW, TRENERÓW, NAUCZYCIELI TAŃCA I KANDYDATÓW NA INSTRUKTORA TAŃCA.

Facebook:
Kategoria: hip hop, taniec hip hop
Tagi: brak
  • Dodał: radi
  • Zakceptowany: 04.12.09
  • Ostatnie zmiany: 18.07.11

Najlepsze OKAZJE Streetwear
znajdziesz w aplikacji:
 ——>  SDEALS.PL  <—— © 2001 - 2021 Break.pl - Prawdziwa strona Hip-Hop'u! Zgłoś błąd | Początek strony